30.5.2005/1267 HFD:2005:30

Kommunalärende - Skriftlig varning - Besluts överklagbarhet

I lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) bestäms inte särskilt om grunderna för en varning. En varning som avses i nämnda lag är inget disciplinärt straff, och antecknas inte i matrikeln. För varningen har inte heller föreskrivits någon bestämd form. Med hänsyn till detta och med beaktande av varningens målsättning och betydelse är varningen till sin karaktär ett påpekande, som arbetsgivaren i arbetshandledningssyfte får ge en tjänsteinnehavare som vägledning för framtiden. Med hänsyn till vad som bestäms i 91 § i kommunallagen fick rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över ett beslut med vilket en tjänsteinnehavare hade givits en varning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.