23.5.2005/1215 HFD:2005:29

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Etableringsfrihet - Fria kapitalrörelser - Begäran om förhandsavgörande till Europeiska gemenskapernas domstol

I ett ärende som var anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen var det frågan om huruvida ett i Finland registrerat bolag kan ge ett i sin beskattning avdragbart koncernbidrag till ett i Storbritannien registrerat koncernbolag inom samma koncern, när sistnämnda bolag annars uppfyller villkoren i den finska lagen om koncernbidrag vid beskattningen, men inte är ett inhemskt bolag.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt begära ett förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol om följande fråga:

Skall artiklarna 43 och 56 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, med hänsyn till artikel 58 i samma fördrag samt Rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater tolkas så, att de hindrar ett system motsvarande det som har omfattats i den finländska lagstiftningen om koncernbidrag, som föreskriver att koncernbidraget inte är avdragbart i beskattningen om inte såväl bidragsgivaren som mottagaren är inhemska samfund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.