19.5.2005/1179 HFD:2005:28

Utkomststöd - Sjukvårdsutgifter - Läkemedelskostnader - Handikappbidrag

X hade beviljats förhöjt handikappbidrag med anledning av det men och hjälpbehov som förorsakades av sjunkande funktionsförmåga, som X:s fortskridande ögonsjukdom medförde. X hade ansökt om utkomststöd för bland annat utgifter för anskaffning av receptbelagda läkemedel. I ärendet hade inte framgått att X skulle ha skaffat läkemedlen för sin fortskridande ögonsjukdom, utan för vården av sina övriga sjukdomar. Vid bedömningen av X:s behov av utkomststöd kunde sjukvårdsutgifterna för anskaffningen av de receptbelagda läkemedlen inte betraktas som sådana i 8 § i lagen om utkomststöd avsedda utgifter som ersattes med det förhöjda handikappbidraget, utan de skulle betraktas som utgifter för vilka utkomststöd beviljas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.