10.5.2005/1062 HFD:2005:26

Handlingars offentlighet - Allmänhetens rätt att ta del av en handling - Skolutvärderingsrapporters offentlighet - Offentligheten av uppgifter som gäller enskilda skolor

Målet gällde en skolundersökning som hade baserat sig på uppgifter som skolelever frivilligt hade lämnat. Det informationsmaterial som erhållits av eleverna kunde betraktas som basmaterial för forskning, som är sekretessbelagt enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i offentlighetslagen. De rapporter som författats med materialet som bas kunde däremot inte betraktas som sådant basmaterial för forskning som är sekretessbelagt enligt offentlighetslagen. Detsamma gällde även resultat som kunde fås även separat för de enskilda skolorna eller ur vilka en bestämd skolas resultat med hjälp av en siffra kunde läsas ut ur en förteckning över skolorna. Handlingar som uppstår när en kommun sköter sin lagstadgade uppgift att utveckla utbildningen var inte sådana myndighetshandlingar som avses i 24 § 1 mom. 21 punkten i offentlighetslagen och som enligt lagen är sekretessbelagda för att skydda forskningen eller utvecklingsarbetet eller utvärderingen av dessa. En reporter hade rätt att ur publicerade eller offentliggjorda rapporter få de uppgifter som reportern hade begärt om de enskilda skolornas resultat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.