23.3.2005/635 HFD:2005:21

Handikappservice - Ekonomisk stödåtgärd - Anskaffning av personbil

A hade med stöd stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp fått ekonomiskt stöd för anskaffning av en lyftanordning till en husbil. Husbilen hade utrustats med lyftanordning och WC som A behövde. I ärendet hade inte visats att husbilen inte längre tillgodosåg de behov som A till följd av sitt handikapp eller sin sjukdom hade i fråga om att förflytta sig och husbilen var inte heller i ett sådant skick att en ny bil måste anskaffas. Dessutom vistades A utomlands och på sin sommarstuga flera månader om året och använde även då husbilen. Under dessa förhållanden ansågs anskaffningen av ytterligare en personbil inte som ett fordon som en handikappad person behövde för att klara sina dagliga funktioner.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.