23.3.2005/629 HFD:2005:20

Utkomststöd - Disponibla inkomster - Studiestöd - Studielån - Kommunens prövningsrätt

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst. Till de förmåner som i första hand är avsedda att trygga en studerandes utkomst hör bland annat studiestödet, som beviljas i form av studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån. Enligt ett 23.7.2001 daterat studiestödsbeslut kunde en högskolestuderandes studielån i sin helhet lyftas 1.8.2001. I ärendet hade inte framgått att det för studerandens vidkommande i augusti 2001 skulle ha funnits något som skulle ha hindrat studeranden att få studielån. Studeranden, som 27.8.2001 hade inlett högskolestudier, hade inte i augusti 2001 använt sig av möjligheten att trygga sin utkomst med en förmån som var primär i förhållande till utkomststödet, dvs. med studielånet. I ärendet hade inte framgått något skäl varför det inte i enlighet med individsektionens bedömning skulle anses skäligt mot sökanden att det studielån på 11 700 mark som sökanden hade kunnat lyfta inte skulle beaktas som dennes inkomst även till den del som beloppet översteg de 1 300 mark som förvaltningsdomstolen hade bestämt att skulle beaktas.
Lånet kunde följaktligen beaktas som disponibel inkomst.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.