17.3.2005/574 HFD:2005:19

Förvaltningstvist - Ersättning till en familjevårdare för kostnader som gymnasiestudier medför - Barnbidragets betydelse

Enligt 2 § 3 mom. i förordningen om arvoden och ersättningar till familjevårdare betalas utöver kostnadsersättningen ersättning för sådana särskilda kostnader för terapi och hälsovård som beror på de individuella behoven för den som är i familjevård samt sådana studiekostnader för ett barn eller en ung person under 21 år i familjevård som inte ersätts enligt annan lagstiftning.

G, som var 16 år, var placerad i familjevård. Enligt utredning hade G:s gymnasiestudier under höstterminen 2000 medfört anskaffningar till ett belopp av 3 451 mark. G hade inte vid nämnda tidpunkt fått studiestöd för sina studier. Eftersom barnbidraget inte är en i nämnda förordning avsedd ersättning som med stöd av annan lagstiftning betalas för särskilda studiekostnader, hade familjevårdaren rätt att få den ersättning för kostnaderna för gymnasiestudierna som vårdaren hade ansökt om.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.