17.3.2005/572 HFD:2005:18

Stöd för närståendevård - Närståendevårdares lagstadgade ledighet från vården - Ersättning i pengar

En socialnämnd hade 14.2.2001 fastställt grunderna för beviljande av stöd för närståendevården i kommunen under år 2001. Nämnden hade beslutat att samtliga stödtagare skulle få sin ledighet ersatt i pengar så, att var och en fick 1 500 mark om året i ersättning.

Kommunens skall se till att vården ordnades på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens lagstadgade ledighet. För att fullgöra sin lagstadgade skyldighet, skall kommunen sörja för att vården av den vårdbehövande ordnas på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens lagstadgade ledighet, eller till den vårdbehövande betala en penningersättning, som är avsedd att användas för ordnandet av vården. När kommunen i stället för att ordna ledighet för en person som vårdade sin make åt vårdaren hade betalat ett ytterligare arvode om 1500 mark, för att vården med dessa medel skulle ordnas under närståendevårdarens ledighet, ansågs kommunen inte ha ordnat möjlighet åt närståendevårdaren att vara ledig på det sätt som föreskrevs i lagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.