4.2.2005/222 HFD:2005:11

Förorening av jordmån - Förvaltningstvång - Ansvar för sanering av mark och grundvatten - Saneringsåläggande - Uttalande om hur saneringskostnaderna fördelas - En regional miljöcentrals behörighet

En miljöcentral var behörig att med stöd av 77 och 79 § i miljöskyddslagen utfärda saneringsföreskrifter åt den som enligt 75 § i miljöskyddslagen var saneringsskyldig. Miljöcentralen var behörig att ge sådana föreskrifter även när det fanns flera än en ansvarig. När det är frågan om saneringsansvaret för en förorening som har uppstått genom separata verksamheter, är miljöcentralen behörig att bestämma i vilket förhållande de olika skadevållarna skall svara för de utredningar som föregår saneringen samt för själva saneringen. Eftersom saneringsansvaret omfattar ansvar för de kostnader som saneringen medför, hörde också en bestämmelse om fördelningen av saneringskostnaderna till miljöcentralens beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.