4.2.2005/221 HFD:2005:10

Begärande av förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Beskattning av personlig inkomst - Sjukförsäkringspremie

A, som var pensionerad, hade arbetat i Finland och Sverige, bodde i Finland och omfattades av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. För år 2000 hade A påförts sjukförsäkringspremie på basis av det sammanlagda beloppet av de pensionsinkomster som utbetalts till honom i Finland och Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen begärde under behandlingen av ärendet genom ett särskilt beslut förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol om hur man i ärendet skulle tolka artikel 33.1 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen.
Förhandsavgörande för beskattningen för skatteåret 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.