3.2.2005/213 HFD:2005:8

Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Strandzon - Nybyggnad

En ansökan om undantag hade gjorts i syfte att en bastu skulle inrättas i en båt- och nätbod av lätt konstruktion, som var belägen i en strandzon som avses i 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Med hänsyn till 125 § 2 mom. i samma lag förutsatte byggprojektet bygglov. Därför, och eftersom det i byggprojektet inte var frågan om att uppföra en bostadsbyggnad på samma gårdsområde som ett befintligt bostadshus, på det sätt som avses i 72 § 3 mom. 4 punkten i nämnda lag, krävdes det undantag enligt 23 kap. i markanvändnings- och bygglagen för sådant byggande i strandzonen, som inte omfattades av någon sådan gällande plan som avses i 72 § 3 mom. 4 punkten. Med hänsyn till att byggprojektet bland annat innebar att en eldstad skulle placeras i den bod som låg i strandbrynet samt att dess användningsändamål samtidigt på ett avgörande sätt skulle förändras, var byggprojektet i fråga om sina verkningar för områdesanvändningen och miljön jämförbart med att uppföra en sådan nybyggnad som avses i 171 § 2 mom. 1 punkten. I en sådan situation är den regionala miljöcentralen behörig att avslå eller godkänna ansökan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.