21.01.2005/115 HFD:2005:6

Handikapptjänster - Ordande av serviceboende - Personlig hjälpare

Social- och hälsovårdsnämnden hade beslutat ordna en gravt handikappad persons serviceboende med hjälp av stöd för närståendevård, tillfällig familjevård, arbets- och/eller dagverksamhet samt hemservice. Den gravt handikappade personens mor hade inte längre gått med på att vara närvårdare enligt socialvårdslagen. Till denna del hade den svårt handikappade personens serviceboende således inte ordnats på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp och 10 § i förordningen om service och stöd på grund av handikapp.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.