20.01.2005/83 HFD:2005:3

Markanvändning och byggande - Kommunalt ärende - Byggnadsordning - Område i behov av planering - Förutsättning - Tillräckliga utredningar

I en byggnadsordning som kommunfullmäktige i Sibbo kommun hade antagit hade samtliga områden i kommunen som inte omfattades av en detaljplan eller strandplan anvisats vara områden i behov av planering enligt 16 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Enligt byggnadsordningen berodde denna föreskrift på det byggnadstryck som riktades mot kommunen från huvudstadsregionen. Till byggnadsordningen hade fogats kartor över kommunens grundvattenområden, eventuellt förorenade markområden, Natura 2000-objekt samt naturskyddsområden. Dessutom hade kommunen lämnat in en del statistiskt material och kartor som bilagor till handlingarna i det ärende som besvären gällde.

Med beaktande av kommunens läge och statistiken över byggandet där ansåg HFD det vara utrett att kommunens område var föremål för ett särskilt starkt byggnadstryck från huvudstadsregionen. Från kommunens område kunde inte heller tydligt avskiljas något sådant större område som inte alls skulle ha berörts av detta byggnadstryck. Vidare fanns det sådana områden i kommunen för vilka planeringsbehovet berodde på att det förekom särskilda miljövärden eller miljöolägenheter på området. Enligt kommunens planläggningsprogram för de närmaste åren skulle bland annat förberedelser vidtas för generalplanläggning av kommunens samtliga områden. Föreskriften i byggnadsordningen om planeringsbehovet på området ansågs uppfylla villkoren i 16 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Utredningen om delområdenas eventuella särdrag var också tillräcklig för att tjäna som grund för en tillståndsprövning enligt 137 § i markanvändnings- och bygglagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.