18.01.2005/56 HFD:2005:2

Utlänning - Återkallande av tidsbegränsat uppehållstillstånd - Vägande skäl - Äktenskap

På en ansökan, som hade gjorts 1999, hade en 1982 född utlänning i egenskap av ogift barn till sin i Finland bosatta far 1.2.2002 beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeband. Vid ankomsten till Finland 14.3.2002 uppgav utlänningen sig ha ingått äktenskap i sitt tidigare boningsland 20.2.2002. Att en utlänning hade ingått ett äktenskap var inte ett sådant vägande skäl att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som avsågs i 21 § 1 mom. i utlänningslagen (378/1991).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.