Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2004

Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

06.09.2004/2183 HFD:2004:84
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Tillräckliga undersökningar och utredningar - Förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö - Eventuell förorening av jordmån - Nedlagd bensinstation - Kvartersområde för affärsbyggnader
02.09.2004/2113 HFD:2004:83
Förvaltningstvång - Föreläggande av vite - Utdömande av vite - Värmecentral - Sotutsläpp - Men i grannelagsförhållande - Luftvård - Förorening av miljön
02.09.2004/2112 HFD:2004:82
Beskattningsförfarande - Skatterättelsenämnden - Skatteberedare - Jäv
01.09.2004/2111 HFD:2004:81
Markanvändning och byggande - Undantag - Förutsättningar - Detaljplan - Olägenhet för genomförande av plan - Kvartersområde för affärsbyggnader - Bostadshus - Tillgång till service
27.08.2004/2012 HFD:2004:80
Beskattning av personlig inkomst - Anställningsoption - Gängse värde - Cashless exercise-uppdrag - Uppdragskostnader
27.08.2004/2011 HFD:2004:79
Utkomststöd - Hälsovårdsutgifter - Privata hälsovårdstjänster - Tandvård
24.08.2004/1954 HFD:2004:78
Beskattning av personlig inkomst - Försäljning av en bolagsmans andel - Överlåtelsevinst - Anskaffningstid - Verklig anskaffningsutgift - Presumtiv anskaffningsutgift
19.08.2004/1893 HFD:2004:77
Beskattning av personlig inkomst - Naturliga avdrag - Avdrag för inkomstens förvärvande - Ökning av levnadskostnaderna - Särskild plats för arbetets utförande - Långvarigt arbete på en plats - Egentlig arbetsplats
13.08.2004/1848 HFD:2004:76
Jaktlagen - Avvikelse från fredning av icke fredade fåglar under häckningstid - Besvärsrätt - Ornitologisk förening
10.08.2004/1806 HFD:2004:75
Kommunalt ärende - Indragning av tjänst - Part - Tjänsteinnehavare - Enskild delgivning
06.08.2004/1774 HFD:2004:74
Ansökan om inlösningsförrättning - Beslut som kan överklagas - Beredning
27.07.2004/1736 HFD:2004:73
Kommunalt ärende - Förtroendevalda - Skiljande från förtroendeuppdrag - Lagakraftvunnen dom
27.7.2004/1719 HFD:2004:72
Miljötillstånd - Verksamhet som utgör en helhet - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Brytning av sten - Krossning av sten - Buller - Skakning - Sten som biprodukt - Förorening av miljön - Olägenhet för hälsan - Skada eller olägenhet för egendom eller dess användning - Oskäligt besvär - Uthyrning av fritidsstugor - Källa - Brunn -Verksamhetstid - Anmälningsförfarande - Försämring av speciella naturförhållanden - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Tillståndsvillkor som skall hindra förorening - Utredningsskyldighet - Separat komplettering av tillstånd
22.7.2004/1714 HFD:2004:71
Kommunalt ärende - Kommun - Tjänsteinnehavare - Deltidspension - Arbetsperiod - Ändring av ett tidigare beslut
7.7.2004/1653 HFD:2004:70
Gravt handikappad - Serviceboende - Personlig hjälpare - Utlandsvistelse
7.7.2004/1652 HFD:2004:69
Gravt handikappad - Mentalvårdspatient - Serviceboende
29.06.2004/1608 HFD:2004:68
Utlänning - Ikraftträdande av den nya utlänningslagen - Förfarandebestämmelser - Äktenskap med finländsk medborgare
29.06.2004/1587 HFD:2004:67
Gravt handikappad - Tandemcykel - Ekonomiskt stöd till handikappad
24.06.2004/1554 HFD:2004:66
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Fast bosättning - Otillräcklig utredning
22.06.2004/1525 HFD:2004:65
Beskattning av näringsinkomst - Koncernbidrag - Indirekt innehav - Utländska bolag i en passiv roll - Dubbelbeskattningsavtal - Diskrimineringsförbud
Avgörandena nummersvis

124-105 104-85 84-65 64-45 44-25 24-5 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.