30.12.2004/3462 HFD:2004:123

Miljötillstånd - Verksamhetshelhet - Stenbrott och -kross - Asfaltstation - Avstjälpningsplats - Miljökonsekvensbedömning

Genomförandet av en utvidgning av en avstjälpningsplats förutsatte sprängning av berg som stod i vägen för utvidgningen. När hänsyn togs till att de verksamheter som hörde samman med A Oy:s projekt var separata från de som hörde samman med M:s utvidgning av avstjälpningsplatsen, varför det var möjligt att ta stenmaterial från området oberoende av om samma sprängningsområde efter år 2007 skulle komma att utvidgas för avstjälpningsplatsens verksamhet, utgjorde inte ens en eventuell senare utvidgning av avstjälpningsplatsen till sprängningsområdet någon tillräcklig grund att betrakta sprängningen av berget och dess bifunktioner som en del av sopstationverksamheten. Bergssprängningen och sopstationsverksamheten utövades av två separata rörelseidkare och de nämnda verksamheterna utgjorde inte i teknik- och produktionshänseende en sådan helhet bestående av huvudsaklig verksamhet och verksamheter som tjänar den som avses i 2 § miljöskyddsförordningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.