22.12.2004/3346 HFD:2004:112

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion utomlands - Fusion av SICAV-fonder - Kontinuitetsprincipen - Ägare av fondandelar som är allmänt skattskyldig i Finland

När SICAV-fonder med hemort i Luxemburg fusionerades, tillämpades på fusionen inte 52 § 2 mom. i lagen om beskattning av näringsverksamhet. På fusionen kunde tillämpas den princip som framgick av 52 b § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. När en person och ett bolag med säte i Finland ägde andelar i en SICAV-fond i Luxemburg som fusionerades som överlåtande fond, betraktades utebyte av andelar i den överlåtande fonden mot andelar i den övertagande SICAV-fonden inte som en överlåtelse som innebar att överlåtelsevinst eller -förlust realiserades i nämnda persons och bolags beskattning. Förhandsavgörande för skatteåren 2002 och 2003.

Se även HFD 10.10.1997 liggare 2531.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.