22.12.2004/3338 HFD:2004:109

Besvärsrätt - Bevakning av allmänt intresse - Livsmedelsverket - Identifiering av en häst som hämtats för slakt

Livsmedelsverket, som bl.a. har hand om ledningen av den tillsyn som avses i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel och som styr och övervakar att nämnda lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den iakttas, hade på grunden av sin i 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivna uppgift att bevaka allmänt intresse besvärsrätt över ett beslut med vilket en förvaltningsdomstol hade upphävt en statlig besiktningsveterinärs beslut att kassera en slaktkropp från en häst som hämtats för slakt.

I den registerbok som var identifikationshandling hade inte antecknats att hästen hade vita strumpor på bakbenene. Därför kunde hästen ursprung inte utredas och hästen kunde inte identifieras.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.