20.12.2004/3330 HFD:2004:106

Begäran om förhandsbesked av Europeiska gemenskapernas domstol - Beskattning av personlig inkomst - Källskattebelopp för begränsat skattskyldig - Pensionär - Pensionsinkomst

En person som var begränsat skattskyldig i Finland hade beviljats ett källskattekort, enligt vilken en källskatt på 35 procent skulle uppbäras på den skattepliktiga pension som personen uppbar på basis av ett offentligträttsligt anställningsförhållande. Källskatten var högre än den skatt som skulle ha uppburits hos den skattskyldige om denne hade varit allmänt skattskyldig i Finland. Högsta förvaltningsdomstolen begärde genom ett separat beslut förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol om tolkningen av artikel 18 och 39 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt rådets direktiv (90/365/EEG). Förhandsavgörande för verkställandet av källbeskattningen för år 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.