06.09.2004/2183 HFD:2004:84

Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Tillräckliga undersökningar och utredningar - Förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö - Eventuell förorening av jordmån - Nedlagd bensinstation - Kvartersområde för affärsbyggnader

Genom ändring av en detaljplan hade ett kvartersområde för servicestation (LH) anvisats som kvartersområde för affärsbyggnader (KL). Varken planebeskrivningen eller planehandlingarna innehöll utredningar om i vilket skick jordmånen befann sig inom kvartersområdet för servicestationen. I planen ingick inga bestämmelser om att marken skulle saneras eller iståndsättas eller att det skulle säkerställas att jordmånen var ren när bygglov beviljades. På basis av planehandlingarna var det inte möjligt att avgöra om planlösningen för det aktuella kvarterets del uppfyllde kraven i 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen om att skapa förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö. Till denna del baserade sig inte planen på sådana tillräckliga undersökningar och utredningar som avses i 9 § i markanvändnings- och bygglagen. Beslutet att godkänna planen var därför lagstridigt till den del som det hade överklagats.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.