01.09.2004/2111 HFD:2004:81

Markanvändning och byggande - Undantag - Förutsättningar - Detaljplan - Olägenhet för genomförande av plan - Kvartersområde för affärsbyggnader - Bostadshus - Tillgång till service

Olägenhet för genomförandet av en plan förorsakades av att ett radhus med stöd av ett beslut om undantag från planen uppfördes på planeområdets enda för tomt för affärsbyggnader (KL). Frågan om det var möjligt att med undantag från KL-områdesreserveringen uppföra bostadshus på tomten skulle bedömas i den ordning som bestäms för ändring av detaljplan, varför det var möjligt att utgående från en mera detaljerad utredning bedöma om kraven på detaljplanens innehåll, inklusive kravet på regional tillgång till service, uppfylldes för hela områdets vidkommande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.