24.08.2004/1954 HFD:2004:78

Beskattning av personlig inkomst - Försäljning av en bolagsmans andel - Överlåtelsevinst - Anskaffningstid - Verklig anskaffningsutgift - Presumtiv anskaffningsutgift

År 1984 grundade A och B ett öppet bolag, i vilket vardera bolagsmannens andel var hälften. B överlät sin andel i bolaget år 1993, varefter det öppna bolaget ombildades till ett kommanditbolag i vilket A var ensam ansvarig bolagsman. När A sålde sin bolagsandel år 1997, skulle vinsten av överlåtelsen räknas ut separat så, att en presumtiv anskaffningsutgift om 50 procent tillämpades i fråga om A:s ursprungliga bolagsandel, som han hade haft alltsedan 1984, och den verkliga anskaffningsutgiften tillämpades i fråga om den andra halvan av bolaget, som A hade förvärvat 1993. Skatteåret 1997. Omröstning 5-3.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.