10.08.2004/1806 HFD:2004:75

Kommunalt ärende - Indragning av tjänst - Part - Tjänsteinnehavare - Enskild delgivning

Tekniska nämnden i Vanda beslutade den 25.4.2001 att dra in tjänsten som organisationschef. Beslutet hade inte särskilt delgivits A, som tidigare hade sagts upp från tjänsten genom ett beslut som sedermera hade upphävts på grund av A:s besvär. Förvaltningsdomstolen prövade inte A:s besvär, eftersom A inte hade sökt rättelse i nämndens beslut.

Eftersom A hade varit ordinarie innehavare av tjänsten när den drogs in och beslutet således direkt har påverkat A:s fördel på det sätt som avses i 92 § 1 mom. i kommunallagen, borde beslutet om indragning av tjänsten ha delgivits A enskilt. Förvaltningsdomstolens och tekniska nämndens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till nämnden för att behandlas som rättelseyrkande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.