7.7.2004/1652 HFD:2004:69

Gravt handikappad - Mentalvårdspatient - Serviceboende

Med beaktande av vad som i läkarutlåtanden och övriga handlingar framgick om en mentalvårdspatients sjukdom och behov av hjälp, skulle patienten enligt 11 § i förordningen om service och stöd på grund av handikapp (handikappserviceförordningen) betraktas som en gravt handikappad person, som på grund av sin sjukdom fortlöpande och i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor. Patienten ansågs emellertid inte vara i behov av kontinuerlig anstaltsvård. Då man även beaktade 5 § 2 mom. i mentalvårdslagen var kommunen med stöd av 8 § 2 mom. i lagen om handikappservice skyldig att ordna sådant serviceboende som den psykiatriska patienten behövde.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.