29.06.2004/1608 HFD:2004:68

Utlänning - Ikraftträdande av den nya utlänningslagen - Förfarandebestämmelser - Äktenskap med finländsk medborgare

Sedan den nya utlänningslagen (301/2004) trädde i kraft 1.5.2004 har den nya lagens bestämmelser tillämpats på ändringssökande över förvaltningsdomstolens beslut då förvaltningsdomstolen gett sitt beslut under den nya lagens giltighetstid.

Enligt den nya lagen kan en familjemedlem till en i Finland bosatt finländsk medborgare beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av familjeband på ansökan som lämnas i Finland eller utomlands. Ett beslut om avvisning, som hade fattats med stöd av den gamla lagen, upphävdes och ärendet återförvisades till utlänningsverket för att behandlas i den ordning som bestäms i den nya lagen, med beaktande av principerna som framgår av den nya lagen, enligt vilka huvudregeln innebär att tillstånd söks i Finland och att en utlänning som är gift med en finländsk medborgare har rätt att vistas i landet tills ärendet om uppehållstillståndet har avgjorts genom beslut som har vunnit laga kraft eller ett verkställbart beslut har fattats om att utlänningen skall avlägsnas ur landet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.