24.06.2004/1554 HFD:2004:66

Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Fast bosättning - Otillräcklig utredning

Den modifierade strandlinjen i ett stranddetaljplaneområde var cirka 10.800 meter lång, och där hade anvisats 71 byggplatser. Enligt planbeskrivningen var omkring hälften av den faktiska strandlinjen reserverad för jord- och skogsbruksändamål och omkring fem procent för allmän rekreation. Omkring 43 procent av strandlinjen var reserverad för byggande.

Byggplatserna utgjordes av 60 byggplatser för fritidshus och 11 byggplatser för fristående småhus. I planen fanns 10 kvarter för fristående småhus (AO) som delvis låg kringspridda mellan kvarteren för fritidsbostäder. Stränder hade reserverats för sju av AO-byggplatserna. På två av AO-byggplatserna fanns redan ett bostadshus. Fyra av AO-byggplatserna användes som fritidsbostad.

Planbeskrivningen innehöll ingen utredning om AO-kvarterens konsekvenser. Planområdet var relativt stort och omfattade flera olika områden, och mellan dem låg strandområden som inte hörde till planen. Området saknade gällande generalplan med rättsverkningar. Särskilt med beaktande av att det fanns byggplatser som var anvisade för fast bosättning ansåg högsta förvaltningsdomstolen att när stranddetaljplanen utarbetades hade tillräckliga utredningar inte gjorts över planens konsekvenser för samhällsstrukturen och vatten- och avloppsförsörjningen inom planområdet eller över planens konsekvenser för den kommande markanvändningen av de områden som låg utanför planområdet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.