21.05.2004/1192 HFD:2004:54

Marktäktstillstånd - Kommunalbesvär - Besvärsrätt - Tillståndsmyndighet - Miljönämnd - Kommunstyrelse - Tillsynsmyndighet - Allmänintresse

Med hänsyn till allmänintresset som miljönämnden i en stad var förpliktad att bevaka, hade den i sin egenskap av tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen rätt att överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen hade upphävt ett beslut, som miljönämnden i egenskap av tillståndsmyndighet hade fattat om att förkasta en tillståndsansökan enligt marktäktslagen, och återförvisat ärendet till nämnden för ny behandling. Stadsstyrelsen hade däremot inte rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.