Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2003

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

26.09.2003/2306 HFD:2003:63
Markanvändning och byggande - Användning av anmälningsförfarande - Allmänt intresse eller grannarnas rättsskydd - Krav på ansökning av bygglov - Byggnad - Konstruktion - Ekonomibyggnad - Bestämmelse i byggordningen
22.09.2003/2264 HFD:2003:62
Avfall från bosättning - Ordnad avfallstransport - Avfall - Avfallshantering - Avfallsavgift - Avfallsinnehavare - Avfallsproducent - Anslutning till ordnad avfallstransport - Gruvdrift - Guldvaskning - Inmutning - Inmutningsområde - Kommunalt avfall
19.09.2003/2223 HFD:2003:61
Sametingsval - Vallängd från föregående val - Ny utredning - Röstberättigad
11.09.2003/2103 HFD:2003:60
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Krav på innehåll - Områdesreservering för centrumfunktioner (C) - Utredningar - Kulturhistorisk miljö av nationell betydelse - Natura 2000-område - Stor detaljhandelsenhet
09.09.2003/2055 HFD:2003:59
Direkt beskattning - Förvärv av egna aktier i ett aktiebolag - Vinst av egendomsöverlåtelse - Förtäckt dividendutdelning - Generationsskifte
05.09.2003/2034 HFD:2003:58
Uppehållstillstånd - Återförening av familjen - Familjeband - Familjemedlem - Ansökningstidpunkt - Minderårig
01.09.2003/1998 HFD:2003:57
Handlingars offentlighet - Partsoffentlighet - Pensionsförsäkringsbolag - Sakkunnigläkarnas namn - Bolagsstyrelsens protokoll
29.08.2003/1997 HFD:2003:56
Markanvändning och byggande - Undantag - Delgivning av beslut - Anslag - Besvärsanvisning - Besvärstid
28.08.2003/1954 HFD:2003:55
Personlig inkomst - Dividend - Kapitalinkomstandel - Bostad som hör till bolagets tillgångar - Fastighetsaktiebolag - Indirekt innehav
28.08.2003/1953 HFD:2003:54
Gåvoskatt - Generationsskifte- Skatt som lämnas odebiterad - Värde enligt grunderna som iakttas vid förmögenhetsbeskattningen - Börsaktiebolag - Tillämpning av 26 § 3 mom. förmögenhetsskattelagen
28.08.2003/1952 HFD:2003:53
Gåvoskatt - Generationsskifte - Skatt som lämnas odebiterad - Värde enligt grunderna som iakttas vid förmögenhetsbeskattningen - Aktiebolag - Tillämpning av 27 § 3 mom. förmögenhetsskattelagen
27.08.2003/1939 HFD:2003:52
Regional behörighet - Regional miljöcentral - Behörighet i sak - Flytgödselbassäng - Verksamhetshelhet - Behörig tillståndsmyndighet - Miljöcentral
25.08.2003/1938 HFD:2003:51
Avfall - Problemavfall - Avfallsinnehavare - Anordnande av avfallshantering - Konkurs - Konkursboets ansvar - Avtal - Leverans av avfall till hanteringsanläggning - Förvaltningstvång
19.08.2003/1827 HFD:2003:50
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Lön - Ersättning av resekostnader - Kilometerersättning - Fasta träningsplatser - Spelplats för hemmamatcher - Idrottsutövare
15.08.2003/1807 HFD:2003:49
Beskattning av näringsinkomst - Utländskt bassamfund - Inkomstskattenivån - Hänsyn till förluster
15.08.2003/1806 HFD:2003:48
Direkt beskattning - Beskattningsförfarande - Kvarskatteränta
14.08.2003/1786 HFD:2003:47
Vattenärende - Allmän farled - Offentlig farled - Stranderosion på grund av båttrafik - Ersättningsskyldighet - Åtgärdsskyldighet
13.08.2003/1778 HFD:2003:46
Tillstånd att hålla bilskola - Besvärsrätt
01.08.2003/1739 HFD:2003:45
Bilskatt - Införsel av bil vid inflyttning - Studerande
31.07.2003/1722 HFD:2003:44
Skogsvårdsavgift - Befrielse från skogsvårdsavgift - Klar skogsvårdsmässig brist
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.