Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2003

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

27.11.2003/2977 HFD:2003:83
Utlänning - Grundläggande rättigheter - Minderårigt barn - Barnets intressen - Främlingspass - Anskaffning av pass för ett barn av myndigheterna i föräldrarnas hemland - Undersökning av ärende
26.11.2003/2970 HFD:2003:82
Utlänning - Flykting - Flyktingskap som upphör - Ändrade förhållanden - Individuell bedömning av förutsättningar
19.11.2003/2858 HFD:2003:81
Beskattning av personlig inkomst - Arbete utomlands - Ökning av levnadskostnaderna - Utrikesdagtraktamente - Bevisbörda
14.11.2003/2811 HFD:2003:80
Byggnadsskydd - Statsägd byggnad
13.11.2003/2773 HFD:2003:79
Beskattning av näringsinkomst - Koncernbidrag - Bolag med hemvist i utlandet - Fast driftställe i Finland - Filial - Diskrimineringsförbud
11.11.2003/2745 HFD:2003:78
Förhandsavgörande - Läkemedelspreparat - Konstaterande att försäljningstillstånd upphört - Parallellimport - Fri rörlighet för varor - Tolkning av EG-fördraget
07.11.2003/2729 HFD:2003:77
Handlingars offentlighet - Skyddspolisen - Statens säkerhet - Statens utrikespolitiska intressen - Enskild handling
07.11.2003/2719 HFD:2003:76
Inkomstbeskattning av gårdsbruk - Överlåtelsevinst - Överlåtelse av aktier - Beloppet av en överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift - Presumtiv anskaffningsutgift
03.11.2003/2677 HFD:2003:75
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familjer - Minderårigt barn - Helhetsbedömning - Verkligt familjeliv - Vägande skäl som talar mot beviljande av tillstånd
30.10.2003/2643 HFD:2003:74
Offentlig upphandling - Uteslutning ur upphandlingsförfarande - Jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande - Åstadkommande av konkurrens - Anbud från ett företag som deltagit i planeringen av projektet
30.10.2003/2640 HFD:2003:73
Utlänning - Avvisning - Barn som föds efter beslut om avvisning
24.10.2003/2576 HFD:2003:72
Passärenden
23.10.2003/2566 HFD:2003:71
Personlig inkomst - Borgensman - Borgensskuld - Avdragbar ränta - Ursprunglig gäldenär - Negativt eget kapital
16.10.2003/2480 HFD:2003:70
Beskattning av näringsinkomst - Bassamfund - Inkomst från bassamfund - Avdrag av förlust
07.10.2003/2377 HFD:2003:69
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet - Förvaltningsärende - Avvisning av besvär - Återbrytande av vigsel till äktenskap
03.10.2003/2359 HFD:2003:68
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandzon - Åretruntbosättning - Markägare före 10.5.1996 - Tillämpning av skälighetsbestämmelse
03.10.2003/2342 HFD:2003:67
Förvärvsinkomst - Naturligt avdrag - Ökade levnadskostnader - Måltidsersättning - Ersättning för resekostnader - Specialområde - Busschaufför
03.10.2003/2341 HFD:2003:66
Förvärvsinkomst - Naturligt avdrag - Resekostnader - Ökade levnadskostnader - Studerande - Semestervikarie
02.10.2003/2331 HFD:2003:65
Skyldighet att underhålla byggnader - Konsekvens av en detaljplan under beredning
30.09.2003/2327 HFD:2003:64
Hörande av part - Information om anhängighet - Anslag - Sekretessbelagda handlingar - Miljötillstånd - Bränsleförråd - Säkerhetsupplag
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.