31.12.2003/3529 HFD:2003:103

Utlänning - Felaktigt förfarande - Hörande - Permanent uppehållstillstånd

En utlänning hade ansökt permanent uppehållstillstånd men fått avslag. Med beaktande av utredningen enligt polisundersökningsprotokollet om makarnas familjeliv ansåg förvaltningsdomstolen att utlänningsverket av särskilda skäl kunde vägra den ändringssökande permanent uppehållstillstånd. Den ändringssökande hade inte getts tillfälle att höra vittnena i förvaltningsdomstolen. Polisen hade företagit en utredning enligt utlänningslagen i ärendet för att klarlägga om parterna hade ingått äktenskap i avsikt att inleda ett verkligt samliv. Den ändringssökande hade fått läsa sin egen berättelse i slutet av förhöret men hade inte fått att ta del av andras utsagor. Förfarandet var felaktigt eftersom den ändringssökande inte hade fått tillfälle att ge en förklaring enligt 15 § lagen om förvaltningsförfarande om de handlingar som hade inverkat på avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och återförvisade ärendet till utlänningsverket för ny behandling. Omröstning 4-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.