31.12.2003/3444 HFD:2003:102

Besvärsrätt - Strandgeneralplan - Partiellt upphävande

D ägde ett gårdsbruk om 2 020 kvadratmeter där ett område för fritidsbostäder (RA) hade anvisats i en strandgeneralplan som var godkänd genom beslut av kommunfullmäktige. På besvär av granngårdarnas ägare hade förvaltningsdomstolen upphävt kommunfullmäktigebeslutet för byggplatsens del som var anvisad för gårdsbruket. Högsta förvaltningsdomstolen lämnade D:s besvär över förvaltningsdomstolens beslut utan prövning med stöd av 191 § 3 mom. markanvändnings- och bygglagen. Omröstning 5-4.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.