31.12.2003/3382 HFD:2003:99

Godkännande av vägplan - Motorvägsbygge - Naturskydd - Flygekorre - Plan - Deponering - Bullerbekämpning - Semesterbostad - Vattenhushållningsåtgärder

Placeringen av en motorväg i en vägplan utan att den skulle tangera flygekorrens utbredningsområde var inte möjlig med rimligt hänsynstagande till ett stort antal övriga krav på vägprojektets utförande. Vägförvaltningen hade beviljats undantag med stöd av 49 § 3 mom. naturvårdslagen från förbudet enligt 49 § 1 mom. naturvårdslagen att förstöra och försämra platser där flygekorren fortplantar sig och rastar. Förbudet i 49 § 1 mom. naturvårdslagen gäller flygekorrens fortplantnings- och rastplatser, men däremot inte vilka som helst platser där flygekorren har förekommit eller iakttagits. Undantagslovet hade vunnit laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut. Lindrande åtgärder som enligt vägplanen skulle vidtas för att trygga en gynnsam skyddsnivå för flygekorren var förpliktande för vägförvaltningen. De lindrande åtgärderna som framställdes i ansökningen om undantagslov var också förpliktande för vägförvaltningen på det sätt som hade föreskrivits i högsta förvaltningsdomstolens beslut om undantag enligt naturvårdslagen. Det var den regionala miljöcentralens uppgift att övervaka att åtgärderna genomfördes.

Ärendet handlade även om de planläggningsmässiga förutsättningarna för vägplanen, om förutsättningarna för att ta i bruk ett deponeringsområde, om bullerbekämpning på ett område för fritidsbostäder och om vissa åtgärder som gäller vattenhushållning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.