31.12.2003/3381 HFD:2003:98

Naturskydd - Motorvägsbygge - Flygekorre - Undantagslov - Förutsättningar - Tvingande orsak som har ett viktigt allmänintresse - Skyddsnivå - Utredningar - Alternativa vägsträckningar - MKB-förfarande

Frågan om tillstånd enligt 49 § 3 mom. naturvårdslagen och artikel 16.1. i habitatdirektivet till undantag från förbudet att förstöra och försämra platser där flygekorren fortplantar sig och rastar kunde vid granskningen av alternativa vägsträckningar lösas utgående från ett tidigare valt vägsträckningsalternativ när det gällde två objekt. Att bygga de resterande delarna av en redan påbörjad motorväg till motsvarande standard kunde med de motiveringar som framgår av beslutet anses vara en tvingande orsak som har ett viktigt allmänintresse enligt artikel 16.1.c i habitatdirektivet. Undantagslovet utgjorde inte hinder för att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå av arten på det sätt som avses i artikel 16.1 i habitatdirektivet. Med beaktande av 4 § MKB-lagen och 6 § 1 mom. 9 a punkten MKB-förordningen krävdes inget särskilt förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna för att avgöra ärendet om undantag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.