30.12.2003/3378 HFD:2003:97

Markanvändning och byggande - Avgörande om planeringsbehov - Egnahemshus - Kulturhistorisk miljö - Syn

Byggplatsen som hade ansökts för ett egnahemshus låg i Hindsby bylandskap i Sibbo på en öppen och relativt synlig plats mellan två skyddade byggnader. Byn och kulturlandskapet i Hindsby ingår som ett objekt i miljöministeriets och museiverkets utredning om kulturhistoriska miljöer av nationell betydelse. Högsta förvaltningsdomstolen yttrade på grundval av sina iakttagelser under en syneförrättning att ett egnahemshus i tre plan med en våningsyta på 254 m2 skulle störa helheten som de gamla byggnaderna och åkerlandskapet bildar, även om det i byggplatsens omedelbara närhet fanns ett egnahemshus som var byggt med stöd av ett bygglov som hade beviljats 1988. Ett bygge enligt ansökningen var inte lämpligt med hänsyn till landskapet och skulle utgöra hinder för att bevara kulturmiljöns särskilda värden. Rättsliga förutsättningar för ett positivt avgörande om planeringsbehov fanns därigenom inte. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut, som också hade fattats efter syn, och satte i kraft kommunnämndens avslagsbeslut. Omröstning 3-1-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.