18.12.2003/3300 HFD:2003:95

Kommunalärende - Rättegångsavgift - Villkorliga besvär - Avvisning av besvär

I samband med besvär hos högsta förvaltningsdomstolen hade den ändringssökande yrkat att rättegångsavgift inte skulle uppbäras och meddelat att besvären i annat fall skulle återkallas. Besvären upptogs inte till prövning, eftersom prövningen hade underställts ett sådant annat avgörande som högsta förvaltningsdomstolen inte träffar i den ordning som föreskrivs om lagskipningsärenden, och avgiften påförs först sedan högsta förvaltningsdomstolen har fattat sitt lagskipningsbeslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.