17.12.2003/3255 HFD:2003:93

Mervärdesskatt - Allmänt tillämpningsområde - Affärsmässig försäljning - Aktiekapitalplacering - Aktie - Förvärv och innehav av aktier - Delaktighet i förvaltningen av intresseföretag - Försäljning av aktier - Avdragbar skatt - Avdragsrätt

Ett bolag, som arbetade med konsultation till teknologiföretag i utveckling, gjorde kapitalplaceringar i intresseföretag huvudsakligen i form av aktiekapitalplaceringar och andra former av eget kapital. Genom att delta i intresseföretagens styrelsearbete och i utvecklingen av deras verksamhet erbjöd bolaget företagen tjänster som de behövde för att utveckla sin affärsverksamhet och arbetade för att förbättra företagens lönsamhet och stödja deras expansion. Bolaget debiterade inte något arvode för sina tjänster. Profiten för bolaget var beroende av värdeutvecklingen i intresseföretagen, vars aktier bolaget senare kunde sälja.

Bolaget förvärvade och innehade andelar i andra företag men var inte delaktigt i intresseföretagens förvaltning på ett sådant sätt att bolaget skulle ha utfört affärstransaktioner som innebär skyldighet att betala mervärdesskatt enligt 1 § mervärdesskattelagen. Bolagets verksamhet föll således utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde. Bolaget kunde därför inte anses vara mervärdesskattskyldigt för sin verksamhet. Bolaget hade därför inte heller rätt att dra av mervärdesskatten som ingick i priset på de varor och tjänster som bolaget hade anskaffat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.