17.12.2003/3240 HFD:2003:92

Utlänning - Återförening av familjer - Försörjning - Barnens intressen

Ett utländskt äkta par hade tre barn som var födda i Finland. Modern bodde med barnen i Finland och fadern i Etiopien eller i Kenya. Bestämmelserna om förutsättningarna för att en person som befinner sig utomlands kan beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband ingår i 18 c § utlänningslagen. Enligt 18 c § 2 mom. utlänningslagen kan en familjemedlem till en utlänning med uppehållstillstånd av permanent karaktär beviljas uppehållstillstånd förutsatt att, utöver vad som bestäms i 1 mom., hans eller hennes försörjning är tryggad. Försörjningen av barnens far var inte tryggad. Förutsättningen som gäller försörjning kunde emellertid inte i detta fall åsidosätta bestämmelserna i 1 c § utlänningslagen, i konventionen om barnets rättigheter och i Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna. Barnens intresse krävde att familjen skulle återförenas i det land där barnen var integrerade sedan födseln, dvs. i Finland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.