17.12.2003/3224 HFD:2003:91

Hälsoskyddsärende - Åtgärder för att avhjälpa sanitära olägenheter - Ansvarig för förpliktelse - Damm

Vid inspektion i ett höghus påträffades damm i till- och frånventilationens tilluftskanaler i tre av husets bostadslägenheter. Dammet hade förts in i bostäderna med tilluften och orsakat sanitär olägenhet. Partiklarna i kanalerna hade befunnits vara så grovkorniga att de omöjligtvis kunde ha kommit in i kanalen med tilluften utifrån. Vid kanalernas mynning påträffades även stänk av sprutspackel, som visade att åtminstone en del av kanalerna hade varit oskyddade under byggarbetet. Av sammansättningen att döma konstaterades dammet till största delen härstamma från byggnadsskedet.

Entreprenören som hade ansvarat för husets byggtekniska entreprenad kunde emellertid inte enligt 27 § 1 mom. hälsoskyddslagen åläggas att avlägsna partiklarna i byggnadens konstruktioner, som hade orsakat den sanitära olägenheten. Överlåtelsekontrollen och garantiinspektionerna var utförda i byggnaden, och huset och dess lägenheter hade använts för bostadsändamål i flera år.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.