12.12.2003/3203 HFD:2003:90

Markanvändning och byggande - Bygglov - Stor detaljhandelsenhet - Utvidgning av en stor detaljhandelsenhet - Besvärsrätt - Rätt att föra talan - Regional miljöcentral

Den regionala miljöcentralen hade besvärsrätt i ett ärende om bygglov, då besvärsrätten var motiverad på grund av ett allmänintresse som miljöcentralen skulle bevaka.

Om utvidgningen av en stor detaljhandelsenhet kan jämställas med den verkan som placeringen av en ny enhet har för markanvändnings- och bygglagens syften att styra markanvändningen för att trygga den regionala tillgången till service, skall 58 § 3 mom. markanvändnings- och bygglagen tillämpas också vid bedömningen av huruvida placeringen av en tillbyggnad kan tillåtas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.