08.12.2003/3128 HFD:2003:88

Stranddetaljplan - Område som skall planläggas - Krav som ställs på en plan - Ändamålsenlig helhet - Markanvändningsplanering

Ett stranddetaljplaneområde omfattade fyra jordlotter som tillhörde samma markägare och var belägna vid stranden av ett flertal sjöar och tjärnar. En viktig planeringsprincip var överföring av byggrätten så att byggrätt från den jordlott vars naturförhållanden ansågs mest värdefulla hade överförts till vissa andra lotter inom planeområdet. Med hänsyn till att avståndet mellan lotterna varierade mellan omkring tre och elva kilometer och att lotterna till största delen var belägna vid stranden av olika sjöar eller tjärnar, utgjorde planeområdet på grund av sin splittrade karaktär inte en ändamålsenlig helhet enligt 74 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen. Av betydelse vid bedömningen var också att när byggrätt överfördes från en sjö eller tjärn till en annan, som tillhörde samma markägare, kunde överföringen också ha konsekvenser för andra strandägares möjlighet att bygga vid den andra sjön eller tjärnen. Sådana konsekvenser av och förutsättningar för att flytta byggrätter kan i allmänhet bara utredas och avgöras i samband med planläggningen av strandområden som berör en större områdeshelhet och områden med flera markägare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.