08.12.2003/3127 HFD:2003:87

Beskattning av näringsinkomst - Utländskt bassamfund - Skattepliktig inkomst från bassamfund - Avräkning av skatt som ett bassamfund har betalat

Ett finländskt bolag, som med stöd av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (bassamfundslagen) beskattades för inkomst i sitt bassamfund med hemvist i Irland, hade inte fått dra av skatten som bassamfundet betalade i Irland för året 1997, eftersom bolagets egna resultat för det skatteåret uppvisade förlust. Syftet med bassamfundslagen är att få till stånd den beskattning som en i Finland hemmahörande genom att grunda ett utländskt bassamfund i egenskap av dess delägare i annat fall skulle ha undgått. Lagens syfte är däremot inte att åstadkomma en beskattning som till följd av dubbelbeskattning i flera stater är strängare än beskattningen i Finland. På grund av detta och eftersom bassamfundslagen inte innehåller bestämmelser om tidsgränser för avräkning av skatt, kunde bolaget dra av skatten som hade betalats i Irland från den skatt som bolaget här hade påförts för året 1998.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.