03.12.2003/3056 HFD:2003:85

Byggnadsärende - Undantag - Stadsstyrelse - Stadsstyrelsens sektion - Planläggningssektion - Besvärsrätt - Instruktion - Rätten att ta upp ett ärende

Enligt stadsstyrelsens instruktion var det stadsstyrelsens planläggningssektion som beviljade undantag enligt 171 § markanvändnings- och bygglagen. Med stöd av 193 § 5 punkten markanvändnings- och bygglagen hade stadsstyrelsen rätt att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen över ett beslut som planläggningssektionen hade fattat i ett undantagsärende, då något annat inte hade bestämts i instruktionen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.