01.12.2003/3033 HFD:2003:84

Naturskyddsområde - Nationalpark - Undantag från fridlysningsbestämmelserna - Gråsäl - Jakt - Säljakt - Näringsverksamhet - Fiske

Enligt en lag som var given för att inrätta en nationalpark var syftet med nationalparken att skydda den yttre skärgården och havsnaturen och att främja miljöforskningen och intresset för naturen. Enligt förordningen som var given för att inrätta nationalparken var det förbjudet att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur. Det var emellertid tillåtet enligt förordningen att med Forststyrelsens tillstånd decimera antalet individer av en växt- eller djurart i nationalparken om arten hade förökat sig för mycket eller annars blivit skadlig, om det kunde ske utan att riskera syftet med att inrätta nationalparken. I enlighet med sin lydelse ger denna bestämmelse i förordningen om nationalparkens inrättande möjlighet att bevilja tillstånd endast om arten har förökat sig för mycket eller annars blivit skadlig. Skadorna som gråsälen allmänt åsamkar fisket utgjorde inte som sådana någon grund för att bevilja tillstånd enligt bestämmelsen med beaktande av syftet med att inrätta nationalparken. Det fanns således inte rättsliga förutsättningar för att bevilja tillstånd.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.