21.01.2003/99 HFD:2003:2

Åtgärdstillstånd - Generalplan - Undantag - Besvärsrätt

För beviljande av åtgärdstillstånd att förlägga en golfbana krävdes undantag från en planbestämmelse med ovillkorlig bygginskränkning, som ingick i en generalplan med rättsverkningar. Då åtgärdstillståndet hade beviljats utan ett sådant undantag trots att det hade varit nödvändigt, hade miljöföreningar rätt att överklaga det beviljade åtgärdstillståndet i enlighet med 193 § 6 mom. markanvändnings- och bygglagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.