Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2002

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

06.02.2002/233 HFD:2002:12
Fiske - Vård av fiskbeståndet - Ökning av fiskbeståndet - Mete - Pilkfiske - Handredskapsfiske - Särskilda skäl - Begränsning av mete - Förbud mot mete - Begränsning av pilkfiske - Förbud mot pilkfiske - Begränsning av handredskapsfiske - Förbud mot handredskapsfiske - Osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet - Säkerställande av resultaten av en osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet
06.02.2002/232 HFD:2002:11
Förmyndarverksamhet - Förordnande av intressebevakare - Förutsättningar - Magistratens behörighet - Egen ansökan - Besvärsväg
25.01.2002/172 HFD:2002:10
Skattepliktig inkomst - Inkomstslag - Kundförmåner - Personalförmåner - Bank- och försäkringstjänster
25.01.2002/164 HFD:2002:9
Förskottsuppbörd - Lön - Utbildning som bekostas av arbetsgivaren - MBA-utbildningsprogram
25.01.2002/163 HFD:2002:8
Förskottsuppbörd - Lön - Utbildning som bekostas av arbetsgivaren - MBA-utbildningsprogram
16.01.2002/92 HFD:2002:7
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Primärproducent - Avdragbar skatt - Hästhushållning - Trav- och avelsverksamhet
16.01.2002/78 HFD:2002:6
Lön för sjukdomstid - Återkrav - Brandmannastrejk - Icke fackföreningsansluten - Tjänstekollektivavtal
16.01.2002/76 HFD:2002:5
Utlänning - Uppehållstillstånd på grund av familjeband till en person som befinner sig utomlands - Sökande - Behörig förvaltningsdomstol - Förvaltningsdomstolens domkrets - Myndighetens verksamhetsområde - Myndighetens huvudsakliga verksamhetsställe - Hela landet som verksamhetsområde - Förvaltningsdomstol till vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig - Hemkommun för den person som beslutet huvudsakligen gäller - Lagen om hemkommun - Överföring till rätt förvaltningsdomstol
11.01.2002/54 HFD:2002:4
Konkurrensrätt - Tillämpningsområdet för lagen om konkurrensbegränsningar - Näringsidkare - Kommun - Idrottsväsendet - Offentligt uppdrag - Hyressättning av motionsutrymmen
10.01.2002/36 HFD:2002:2
Avtal mellan makar om underhållsbidrag - Socialvård - Förvaltningsbesvär
09.01.2002/19 HFD:2002:1
Skatteplikt för kapitalinkonst - Beräkning av dividendtagares kapitalinkomst av dividender - Kapitalinkomstandelen av dividender från andra bolag än börsbolag - Aktiebolags räkenskapsperiod som avviker från kalenderåret - Räkenskapsperiodens längd - Årlig avkastning
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.