Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2002

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

22.04.2002/921 HFD:2002:32
Markanvändning och byggande - Undantag - Strandzon - Olägenhet för planläggningen - Rättsliga förutsättningar för undantag - Skyddsobjekt enligt Natura 2000 - Skyddsprogrammet för fågelrika insjöar och havsvikar
19.04.2002/884 HFD:2002:31
Varumärke - Förväxlingsbarhet - Välkänt kännetecken - Skild varuklass - Otillbörligt utnyttjande
11.04.2002/823 HFD:2002:30
Accis - Tilläggsaccis i läskedrycksaccis - Dryckesförpackning - Diskrimineringsförbud
26.03.2002/677 HFD:2002:29
Naturskydd - Inlösen - Lundskyddsprogrammet - Miljöministeriets behörighet - Samägande av fastighet i kvotdelar
26.03.2002/658 HFD:2002:28
Utlänning - Medborgare i Europeiska unionens medlemsstater - Principen om fri rörlighet - Avlägsnande ur landet - Avvisning - Rättsskyddsmedel - Skäl som hänför sig till allmän ordning och säkerhet - Skyldig till brott - Felaktigt förfarande - Verkställighet
25.03.2002/640 HFD:2002:27
Bilskatt - Motorcykel - Fastställande och uppbörd av bilskatt - Ändringssökande - Importör - Övriga fall som gäller skattelättnader
20.03.2002/596 HFD:2002:26
Skattepliktig inkomst - Beskattning av inkomst från bassamfund - Samordningscentral med säte i Belgien - Verkningarna av beskattningsavtalet mellan Belgien och Finland - Verkningarna av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
18.03.2002/581 HFD:2002:25
Arvsbeskattning - Egendomens värde - Bostadsaktier - Försäljningskostnader
13.03.2002/513 HFD:2002:24
Förskottsuppbörd - Vinst av egendomsöverlåtelse - Köp med karaktär av gåva - Anskaffningsutgift - Gängse värde - Uträkning av överlåtelsevinst
05.03.2002/440 HFD:2002:23
Grundläggande fri- och rättigheter - Skydd av privatliv - Hemfrid - Rätt till allmännyttjande - Allemansrätt - Fiskeärende - Handredskapsfiske - Förbud mot handredskapsfiske - Olägenhet eller störning - Förhindrande av överdrivna störningar - Myndighetens besvärsrätt
26.02.2002/391 HFD:2002:22
Avfallsavgift - Fritidsbostad - Befrielse
21.02.2002/361 HFD:2002:21
Specialiserad sjukvård - Ersättning av privat vård - Betalningsförbindelse - Förvaltningstvist
15.02.2002/316 HFD:2002:20
Personalbarometer - Handling för internt myndighetsarbete - Ingen handling
15.02.2002/315 HFD:2002:19
Offentlig upphandling - Begreppet upphandling - Konkurrensrådets behörighet - Blandat avtal
13.02.2002/297 HFD:2002:18
Handikappservice - Ekonomiskt stöd - Bil - Anskaffning av bil - Ersättningsbelopp - Anslag - Anslagsbindning
13.02.2002/285 HFD:2002:17
Arvsbeskattning - Skatt som lämnas odebiterad - Värde enligt de grunder som tillämpas i förmögenhetsbeskattningen - Aktiebolag
08.02.2002/ HFD:2002:16
Förvärv av skjutvapen - Pistolkarbin - Allmän ordning och säkerhet
08.02.2002/247 HFD:2002:15
Miljötillstånd - Krav på miljötillstånd - Tillståndsplikt - Avledande av avloppsvatten - Hushållsavloppsvatten - Avloppsvatten i glesbygden - Fritidsbostad - Vattenklosett - Rening i markbädd - Småskaligt reningsverk
07.02.2002/245 HFD:2002:14
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Tjänster i eget bruk - Överlåtelse utan vederlag - Marknadsföringskampanj - Provision för värvning av kunder - Gratis samtalstid
07.02.2002/244 HFD:2002:13
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Varor i eget bruk - Överlåtelse utan vederlag - Allmän avdragsrätt - Säljstöd - Säljtävling - Varuvinst
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.