Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2002

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

22.08.2002/1892 HFD:2002:52
Handlingars offentlighet - Offentlighet för allmänheten - Sekretessbelagda handlingar - Högsta förvaltningsdomstolens beslut om beskattning - Uppgifter om rättegång - Publicering av beslut
08.08.2002/1842 HFD:2002:51
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Allmännyttigt samfund - Eget bruk av fastighetsförvaltningstjänster - Hälso- och sjukvård - Utbildning
04.07.2002/1712 HFD:2002:50
Konkurrensrätt - Tillsyn över företagsförvärv - Besvärsrätt - Rätt till framställning om förbud - Konkurrent
01.07.2002/1697 HFD:2002:49
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Tolkning av direktiv 93/36/EEG om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor - Upphandlingsförfarande som avbryts utan att företa upphandlingen
26.06.2002/1607 HFD:2002:48
Planläggning - Regionplan - Järnvägssträckning - Nätverket Natura 2000 - Förbud mot försämring - Bedömings- och utlåtandeförfarandets rättsliga verkan - Naturtyp - Habitat - Avsevärd försämring av naturvärden som utgör urvalskriterier för SCI- och SPA-skyddsobjekt - Fågeldirektivet - Habitatdirektivet
24.06.2002/1559 HFD:2002:47
Bygglov - Mindre undantag - Besvärsrätt
20.06.2002/1537 HFD:2002:46
Försäkringspremieskatt - Omvänd skattskyldighet - Försäkringstagare - Försäkrad
20.06.2002/1536 HFD:2002:45
Överlåtelseskatt - Överlåtelse av äganderätten till en fastighet - Överlåtelse av ett obrutet område
20.06.2002/1535 HFD:2002:44
Överlåtelseskatt - Överlåtelse av äganderätten till en fastighet - Överlåtelse av ett obrutet område
19.06.2002/1516 HFD:2002:43
Medicinsk rehabilitering - Fysioterapitjänster - Kommunens skyldighet att ordna tjänster - Diskriminering på grund av ålder - Förvaltningstvist
18.06.2002/1499 HFD:2002:42
Kommunalärende - Kommunens kompetensområde - Kapitalplaceringsfond - Placering i form av eget kapital - Placeringskommission
18.06.2002/1494 HFD:2002:41
Offentlig upphandling - Basservice - Direktiv - Tolkningsverkan
17.06.2002/1486 HFD:2002:40
Bygglov - Besvärsrätt - Mittemot belägen byggplats
06.06.2002/1393 HFD:2002:39
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Utbildningstjänst - Offentligt uppträdande - Förmedling av uppträdande
30.05.2002/1299 HFD:2002:38
Kommunalärende - Jämställdhet - Kommunalt organ - Delegation för samarbete inom regioner - Kvotprincipen
29.05.2002/1259 HFD:2002:37
Försäkringsinspektionen - Behörighet - Ändring av en sjukkassas stadgar
08.05.2002/1037 HFD:2002:36
Miljötillstånd (miljöskyddslagen 86/2000) - Villkor som skall fogas till ett tillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Viktigt grundvattenområde - Skyddsåtgärd - Tillämpning av kemikalielagstiftningen i ett miljötillståndsärende - Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation - BAT-principen - Plastfolie - Kontinuerlig alarmmöjlighet
26.04.2002/982 HFD:2002:35
Beskattning - Ändring av verksamhetsformen
25.04.2002/966 HFD:2002:34
Skattepliktig inkomst - Finländskt kommanditbolag som bedriver placeringsverksamhet - Beskattning av tyst bolagsman som är bosatt i Sverige - Tillämpning av skatteavtal - Fast affärsställe - Gottgörelse för bolagsskatt - Venture capital
24.04.2002/954 HFD:2002:33
Offentlig upphandling - Samkommun för sjukvårdsdistrikt - Köpta tjänster - Begreppet upphandling - Upphandling av köpta tjänster utan anbudstävling
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.