Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2002

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

06.11.2002/2804 HFD:2002:72
Beskattning av näringsinkomst - Gottgörelse för bolagsskatt - Användning av skatteöverskott - Fusion - Moderbolag - Dotterbolag - Indirekt ägarbyte
06.11.2002/2803 HFD:2002:71
Inkomst som förvärvats i Finland - Källskatt - Dividend - Penningersättning - Tillämpning av skatteavtal - Dividendersättning
04.11.2002/2802 HFD:2002:70
Mentalvård - Psykiatrisk sjukhusvård - Kriminalpatient
31.10.2002/2770 HFD:2002:69
Utlänning - Palestinier - Flykting - Flyktingkonventionen - Asyl - Behov av skydd
30.10.2002/2726 HFD:2002:68
Vattenärende - Handräckningsärende - Tillståndskrav - Färja - Älv - Stängningsförbud - Kungsådra - Anläggning som har uppförts innan vattenlagen trädde i kraft - Tillsynsmyndighet
30.10.2002/2722 HFD:2002:67
Vattenärende - Handräckningsärende - Tillståndskrav - Färja - Älv - Stängningsförbud - Kungsådra - Anläggning som har uppförts innan vattenlagen trädde i kraft - Tillsynsmyndighet
28.10.2002/2715 HFD:2002:66
Gravt handikappad - Funktioner som hör till normal livsföring - Avlägsnande av hinder i bostadens närmaste omgivning - Trapphiss (rullstolshiss) som installeras i utetrappa - Ramp
28.10.2002/2690 HFD:2002:65
Beskattning av näringsinkomst - Avdragbar näringsutgift - Reklamutgift - Sedvanlig reklamgåva - Läkemedelsbolag - Värdefulla presentföremål - Massgåva av obetydligt värde
24.10.2002/2638 HFD:2002:64
Vattenärende - Byggande i vattendrag - Hamn - Inrättande av farled - Tillståndsförutsättningar - Bedömning av nytta och skada - Tvåstegsförfarande - Ersättningar - Nätverket Natura 2000 - Försämringsförbud - Bedömnings- och utlåtandeförfarandets rättsliga verkan - Avsevärd försämring av naturvärden som utgör urvalskriterier för SCI- och SPA-skyddsobjekt - Projekthelhet - Fågeldirektivet - Habitatdirektivet
24.10.2002/2643 HFD:2002:63
Yrkeshögskola - Privat - Överlärare - Tillsättande av befattning - Privaträttsligt anställningsförhållande
10.10.2002/2417 HFD:2002:62
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Bilskatt - Införsel av bil vid flytt - Direktivens tolkning
08.10.2002/2393 HFD:2002:61
Medicinsk rehabilitering - Hjälpmedelstjänster - Kommunens skyldighet att ordna tjänster - Åldersdiskriminering - Förvaltningstvist
03.10.2002/2341 HFD:2002:60
Markanvändning och byggande - Byggförbud för utarbetande av detaljplan - Avgörande som gäller planeringsbehov
26.09.2002/2288 HFD:2002:59
Beskattning av personlig inkomst - Inkomstutjämning - Optionslån - Anställningsoption - Användning av anställningsoption - Värdestegring
23.09.2002/2229 HFD:2002:58
Överlåtelseskatt - Värdepapper - Marknadsvärdepapper - Fondbörs - Offentlig handel - Börsintroduktion - Prelista - Preöppning
13.09.2002/2167 HFD:2002:57
Överlåtelseskatt - Värdepapper - Bostadsaktie - Köpeskilling - Andel av bostadsaktiebolags skulder
10.09.2002/2126 HFD:2002:56
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Beskattning av personlig inkomst - Gottgörelse för bolagsskatt - Dividender från ett svenskt börsbolag - Dividendtagare som är allmänt skattskyldig i Finland
05.09.2002/2050 HFD:2002:55
Mervärdesskatt - Eget bruk av byggtjänst - Rättelse av verkställt avdrag - Företagsarrangemang - Verksamhetsöverlåtelse - Överlåtande bolag - Hyresgäst
23.08.2002/1900 HFD:2002:54
Kommunalärende - Grundskola - Tillsättning av tjänst - Lektor inom den grundläggande utbildningen - Ämneslärare - Behörighet - Ämnesstudier
23.08.2002/1899 HFD:2002:53
Utkomststöd - Socialvård - Återkrav - Ikraftträdande
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.