30.12.2002/3456 HFD:2002:91

Utkomststöd - Domarjäv - Jäv för föredragande

I ett ärende som gällde beviljande av utkomststöd var förvaltningsdomstolens ledamöter inte jäviga på den grunden att de tidigare hade deltagit i behandlingen vid förvaltningsdomstolen av ett ärende om utkomststöd som gällde samma ändringssökande. Förvaltningsdomstolens ledamöter var inte heller jäviga i ärendet som gällde beviljande av utkomststödet på den grunden att ändringssökanden hade tillkännagett sin avsikt att polisanmäla dem. Detsamma gällde förvaltningsdomstolens föredragande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.