30.12.2002/3442 HFD:2002:90

Handlingars offentlighet - Partsförhållande - Affärshemlighet - Statligt affärsverk - Konkurrensbegränsning - Parternas rätt att få information

Bolaget A hade av konkurrensverket begärt vissa handlingar som Forststyrelsen hade överlämnat till konkurrensverket i ett ärende om konkurrensbegränsning där bolaget hade varit med om att framföra begäran om åtgärder. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att frågan om huruvida bolaget i konkurrensverkets förvaltningsförvarande omfattades av en parts rätt att få information enligt 11 § 1 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skulle bedömas oberoende av frågan om huruvida bolaget var part i ett besvärsförfarande i samband med beslutet i ett ärende om konkurrensbegränsning som konkurrensverket senare hade fattat.

Det statliga affärsverket Forststyrelsen hade överlåtit hela den affärsverksamhet som det utövade i anslutning till sin frö- och plantproduktion till det av Forststyrelsen ägda aktiebolaget B. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den privaträttsliga överlåtelsen av affärsverksamhet från Forststyrelsen till ett privat företag i det förevarande ärendet inte ensam hade sådana verkningar på grunderna för handlingssekretess att uppgifter om Forststyrelsen från tiden som föregick överlåtelsen av affärsverksamheten skulle skyddas som sekretessbelagda uppgifter om aktiebolaget B enligt 24 § 1 mom. 20 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.